20.06.2021
en / tr
Genel Eğitimlerimiz

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
BEŞ HEKİM İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi , çalışanların iş güvenliği eğitimlerini , yetişkin eğitimi kurallarına göre
iş güvenliği uzmanları tarafından uygun olan ortamlarda verir. Çalışanlara iş güvenliği eğitimleri iş güvenliği yönetmeliğinde
belirtilen usullere göre verilir. Buna göre eğitimler çok tehlikeli grupta yer alan iş yerlerinde yılda bir defa 16
saat, tehlikeli gruptaki iş yerlerinde iki yılda bir defa 12 saat , az tehlikeli gruptaki işyerlerinde de üç yılda bir 8 saattir.Eğitim
sonunda ölçme değerlendirme yapılır.
İş güvenliği eğitimleri katılımcıları tutanak ile tespit edilir. Hazırlanan tutanak çalışan işçi,iş güvenliği uzmanı ve
firma yetkilisi tarafından imzalanır Sonuç olarak iş güvenliği eğitimine katılan her çalışana sertifika düzenlenir.Gerektiğinde
bu sertifika ve tutanaklar iş veren tarafından istendiğinde dijital olarak da düzenlenebilmektedir.
ÇALIŞANLARIN YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATI
Yangın eğitimi , çalışanlar için genel yangın eğitimi ve yangın ekiplerine verilen eğitim olarak ikiye ayrılır.Tüm
çalışanlara yangın hakkında uygulamalı eğitim verilir.Söndürme, kurtarma ve haberleşme ekiplerine özel bir eğitim
verilir.Verilen eğitimler sonucunda ölçme değerlendirme yapılır. Katılımcılar tutanak ile tespit edilerek iş güvenliği uzmanı
ve firma yetkilisi tarafından imzalanır.
Yangın tatbikatında, belirlenen yangın senaryosuna göre, yönlendirme levhalarının kontrolü , acil çıkış kapılarının
belirlenmesi gerçekleştirilir. Yangın Tatbikatı Senaryosu yangın sireniyle başlar , tüm personelin tahliyesiyle son bulur.Tahliye
süreci ve süresi tutanakta belirtilir. Tutanakla tahliye esnasında çıkan aksaklık ve eksiklikler ayrıca rapor edilir.
ÇALIŞANLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİ
BEŞ HEKİM LTD ŞTİ. Bünyesinde bulunan mesleki eğitim merkezi tarafından yapılmaktadır.Mesleki eğitim
merkezinin ruhsatı MEB tarafından verilmiştir.Tüm meslek eğitimleri sonunda sınav yapılır ve MEB onaylı sertifika verilir.
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi
İş güvenliği uzmanlığı eğitimi 6331 sayılı yasada belirtildiği üzere Çalışma Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış
eğitim merkezlerinden alınır. BEŞ HEKİM İş Güvenliği ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi Konya’nın bu alandaki ilk
kuruluşudur. Çok sayıda iş güvenliği uzmanını yetiştirmiş ve bu sektöre kazandırmıştır.
İş güvenliği uzmanlığı eğitimine ; tüm mühendislik fakülteleri , mimarlık , 4 yıllık teknik öğretmen okulları ve fen
fakülteleri mezunları katılabilmektedirler.
Eğitimler uzaktan (90 saat) ve yüz yüze (90 saat), olmak üzer toplam 180 saat verilmektedir. Uzaktan eğitimin 9 saati senkron
(canlı) geri kalanı asekron (kayıttan) yapılmaktadır. Eğitim sonunda 5 gün staj yapma zorunluluğu vardır.
İlkyardım Eğitimi Merkezi
BEŞ HEKİM ilk yardım merkezinde ‘’ İLK YARDIM YÖNETMELİĞİNE ‘’ uygun T.C. Sağlık bakanlığı onaylı güncel
uluslar arası standartlarda uygulamalı ilk yardım eğitimi alabilirsiniz.
Uygulamalarda özel ilk yardım mankenleri üzerinde eğitici tarafından birebir yapılmaktadır. Eğitim sonunda kursiyerler
sağlık müdürlüklerinin açtığı sınava girmek zorundadır. Başarılı olanlara sertifikalar sağlık müdürlüklerinden onaylı bir
şekilde verilmektedir. Ayrıca kursiyerlere ilk yardımcı kimlik kartı düzenlenmektedir. Sınavda başarılı olmayanlara tekrar bir
sınav hakkı sağlık müdürlüklerince sağlanmaktadır.
İşyeri Hekimliği Eğitim Merkezi
İşyeri hekimliği Çalışma Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış eğitim merkezleri tarafından verilebilmektedir.
İş yeri hekimliği sertifikasına baş vurmak için doktor diploması yeterlidir. Eğitimler uzaktan (90 saat) ve
yüz yüze (90 saat), olmak üzere toplam 180 saattir. Eğitim süresi toplam 1 ay sürmektedir.
BEŞ HEKİM İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi’ nde İşyeri Hekimliği Kursu ve İşyeri Hekimliği Sertifika
Yenileme Programları mevcuttur. Eğitimler sonrasında bakanlık tarafından yapılan sınavı geçen doktorlar iş yeri
hekimliği sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar.