20.06.2021
en / tr
Hizmetlerimiz

BEŞ HEKİM İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Web Tabanlı İSG Takip Otomasyonu

İş Sağlığı ve Güvenliği dokümantasyonu çok büyük önem taşımakta. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti
verdiğimiz tüm firmalara, faaliyetlerimizi kontrol edebilmeleri için Web Tabanlı İSG Takip Otomasyonu’na giriş yetkisi
veriyoruz. İSG TakipOtomasyonu aracılığıyla şirketinize hizmet veren iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin programına
ulaşabileceğiniz gibi günlük raporlamalara, uygunsuzluk bildirimlerine gibi birçok dokümanın online kopyalarına
ulaşabileceksiniz. BEŞ HEKİM İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi'nin şirketinizde görevlendirdiği iş güvenliği uzmanının ve
işyeri hekiminin faaliyetlerini online takip sistemimiz üzerinden her zaman izleyebileceksiniz.

Web Tabanlı İş Sağlığı Takip Otomasyonu

Kullanıcı adı ve şifresi tanımlanan firma ,yapılan bütün sağlık tetkiklerini web sitesi üzerinden online görebilmektedir.
Böylelikle BEŞ HEKİM İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi’nin iş sağlığı ile ilgili verdiği hizmet süreçlerini gerçek zamanlı
olarak takip edebileceklerdir.

Web Tabanlı İş Güvenliği Takip Otomasyonu

İş güvenliği uzmanları tarafından yapılan denetim raporları , çalışma anında fotoğraflı olarak web tabanına aktarılmaktadır.
Tüm bu dokümanlar web sitesi üzerinden yayınlanır . Böylelikle denetim raporlarında ağırlıklı puantaj yapılarak
performanslar değerlendirilebilmektedir.